اینستاگرام
نشانی کلینیک:
تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان شهید دستگردی(ظفر)، جنب بیمارستان کودکان علی اصغر، شماره ۱۹۹، واحد ۵۰۴
ساعت کاری: 9 - 15
وقت تلفنی: 02126423103


دکتر نازنین زینب گرشاسب زاده


جراح دندانپزشک

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه

خدمات بخش تخصصی زيبايی و طراحی لبخند