درمان ریشه

رهایی از درد و بهبود آبسه های دندانی

یکی از رایجترین علل مراجعه بیماران به دندانپزشکی درد دندان است که معمولا "غیرقابل تحمل" گزارش می شود. عفونت و آبسه پیشرفته دندان ممکن است باعث تورم صورت و حتی درگیری چشم و راه های تنفسی شود.
درمان ریشه دندان تنها راه درمان دردهای بی وقفه و شدید است. این درمان آرامش و تسکین را برای بیمار به ارمغان می آورد.

WhatsApp