فلورایدتراپی

دخترم ٩ ساله است و در مدرسه درمان با دهانشويه فلورايد بطور هفتگي انجام نمي شود. آيا لازم است كه فلورایدتراپی انجام دهيم؟

فلورايد عامل اصلي جلوگيري از پوسيدگي در دندانهاي شيري خصوصا در اوايل رويش آنهاست. فلورايد دندانها را به پوسيدگي هاي بعدي مقاوم تر ميكند و پوسيدگي هاي اوليه را هم متوقف مي كند.

روشهای مختلفی برای رساندن فلورایدها به دندان وجود دارد از جمله افزودن فلوراید به آب آشامیدنی، قرصهای فلوراید، وارنیش فلوراید و از همه مهتر استفاده از خمیردندان و دهانشویه و ژلهای مطبی فلوراید.

این روش هاي امروزه به راحتي در مراكز دندانپزشكي در دسترس است.

اگر در مدرسه دهانشويه فلورايد داده نميشود، براي سلامت دندانهاي كودك حتما از دندانپزشك خود بخواهيد درمان با فلورايد را جدي تر و منظم تر انجام دهد.

وارنیش فلوراید - فلوراید تراپی
وارنیش فلوراید درمانی ضروری بعد از سن 6 ماهگی و اولین رویش دندان کودکان است.

درمان با فلورايد براي كودكان در معرض پوسيدگي بسيار ضروري است. و حدودا ١٠ دقيقه زمان ميبرد و به صورت معمول ٦ ماه يكبار انجام ميشود.

وارنیش فلوراید چیست؟

فیشور سیلانت و فلوراید تراپی دو درمان مهم پیشگیری از پوسیدگی دندان هستند.

تماس با ما