فیلم آموزشی دندانپزشکی

ادهزیوهای سلف اچ یا ETCH AND DRY

 

کیودنت، فیلم آموزشی دندانپزشکی، ویدیو آموزش دندانپزشکی ترمیمی و سایر رشته های دندانپزشکی و لایوهای دکتر نازنین گرشاسب زاده در این صفحه منتشر می کند.

 

 

ویدیوی “کجا کران لنت نکنیم” را با حضور خانم دکتر محدثه حیدری ببینیم. لطفا اینجا ببینید:

 

ویدیوی “پستهای ریختگی از اندیکاسیون تا اجرا را با حضور خانم دکتر نیاکان رو ببینید:

 

 

ویدیوی ” مدیریت حساسیتهای دندانی  و ضایعات nccl:

 

 

 

 

WhatsApp