پادکست آموزشی دندانپزشکی

پادکست‌های آموزشی برای دندانپزشکان

 

 

کیوپاد، در این صفحه پادکست آموزشی دندانپزشکی، پادکست های ترمیمی، رادیولوژی، پروتز و سایر رشته های دندانپزشکی را منتشر می کند:

اپیزود اول ترمیم دندانهای اندو شده/ دکتر ایلناز پورنصیری

اپیزود دوم ترمیم دندان های اندو شده/ دکتر ایلناز پورنصیری

اپیزود سوم ترمیم دندانهای اندو شده/ دکتر ایلناز پورنصیری

 

 

WhatsApp