اسنپ آن اسمایل

2020/09/02
اسنپ اسمایل

اسنپ اسمایل چیست؟

اسنپ اسمایل چیست ؟ اسنپ اسمایل روشی است جدید که برای زیبایی هر چه سریع تر دندان ها به کار می رود در این روش  لکه ها و تغییر رنگ هایی که به هر دلیل روی دندان ایجاد شده و […]
2020/08/04
اسنپ آن اسمایل

کاور دندان

کاور دندان چیست؟ اسنپ آن اسمایل یا کاور دندان چیست؟ کامپوزیت متحرک دندان که به آن لمینت متحرک دندان هم می گویند، چه معجزاتی می کند؟ کدام عیب ها را برطرف می کند؟ آیا من هم می توانم از کاور […]
WhatsApp