آموزش دندانپزشکان

 
 

ویدیوها


پادکست های QPOD

در این بخش پادکستهای رایگان را بشنوید:

اپیزود اول ترمیم دندانهای اندو شده/ دکتر ایلناز پورنصیری

اپیزود دوم ترمیم دندان های اندو شده/ دکتر ایلناز پورنصیری

اپیزود سوم ترمیم دندانهای اندو شده/ دکتر ایلناز پورنصیری

 

 

WhatsApp